هر کسی باید برنامه‌نویسی کامپیوتر را یاد بگیرد؛ چون روش فکر کردن را به او می‌آموزد. استیو جابز برنامه‌نویسی یک ابزار بسیار انعطاف‌پذیر است. یادگیری برنامه‌نویسی به شما کمک می‌کند که کارهای شگفت‌انگیزی انجام...

بیشتر